Skip links

Warunki świadczenia usług

Ponieważ wiemy, jak trudno jest uzyskać odpowiedni rozmiar.

NINIEJSZE WARUNKI SĄ WAŻNE I MAJĄ WPŁYW NA PRAWA UŻYTKOWNIKA. PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW UŻYTKOWANIA I ZAKUPU PRZED SKORZYSTANIEM Z NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ LUB ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA. NINIEJSZE WARUNKI ZAWIERAJĄ WIĄŻĄCĄ KLAUZULĘ ARBITRAŻOWĄ. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI, ABY UŻYTKOWNIK BYŁ ŚWIADOMY SWOICH PRAW. Zgadzając się na te warunki, UŻYTKOWNIK rezygnuje z prawa do wniesienia sporu jako członek pozwu zbiorowego.

PRZEGLĄD

Witamy w Warunkach korzystania z usługi EMSZERO (zwanych dalej "EMSZERO", "my", "nas" lub "nasze") (zwanych dalej "Warunkami" lub "Warunkami korzystania z usługi").

Odwiedzając naszą stronę internetową, www.emszerobeauty.com ("Witryna"), naszej Witryny mobilnej, którejkolwiek z naszych stron w mediach społecznościowych (obecnie lub w przyszłości) lub kupując od nas sprzęt związany ze spa, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków, w tym dodatkowych warunków i zasad, o których mowa w niniejszym dokumencie i dostępnych za pośrednictwem hiperłącza, oraz wszelkich późniejszych zmian niniejszych Warunków.

SEKCJA 1 - REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

EMSZERO sprzedaje różne urządzenia związane ze spa, które mogą umożliwić użytkownikom korzystanie z doskonałych zabiegów spa ("Usługi"). Wyrażając zgodę na niniejsze Warunki świadczenia usług, użytkownik oświadcza, że jest co najmniej pełnoletni w swoim stanie lub prowincji zamieszkania i wyraził zgodę na korzystanie z tej witryny przez osoby niepełnoletnie pozostające na jego utrzymaniu. Jeśli użytkownik korzysta z naszej Witryny w imieniu podmiotu, oświadcza i gwarantuje, że jest upoważniony do zaakceptowania niniejszych Warunków w imieniu takiego podmiotu oraz że taki podmiot zgadza się ponosić wobec nas odpowiedzialność w przypadku naruszenia niniejszych Warunków przez użytkownika lub podmiot. Użytkownik nie może korzystać z naszych produktów w jakimkolwiek nielegalnym lub nieautoryzowanym celu, ani nie może, korzystając z Usługi, naruszać jakichkolwiek praw obowiązujących w jego jurysdykcji (w tym między innymi praw autorskich). Nie wolno przesyłać żadnych robaków, wirusów ani żadnego kodu o charakterze destrukcyjnym. Naruszenie któregokolwiek z Warunków spowoduje natychmiastowe zakończenie świadczenia Usług. 

SEKCJA 2 - WARUNKI OGÓLNE 
Złożenie zamówienia na naszej stronie internetowej nie stanowi przyjęcia zamówienia ani obietnicy otrzymania naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług każdemu z dowolnego powodu w dowolnym momencie. Ponadto zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości zamówienia i możemy wymagać weryfikacji tożsamości użytkownika przed wyrażeniem zgody na wysyłkę zamówionych produktów. O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, produkty na naszej stronie internetowej są przeznaczone wyłącznie do osobistych, niekomercyjnych celów, a użytkownik zgadza się korzystać z naszej strony internetowej i produktów wyłącznie do osobistych, niekomercyjnych celów. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika ani osób trzecich za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia naszych Usług. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jego treści (z wyłączeniem informacji o karcie kredytowej) mogą być przesyłane w postaci niezaszyfrowanej i obejmować (a) transmisje w różnych sieciach; oraz (b) zmiany w celu dostosowania się do wymagań technicznych łączących się sieci lub urządzeń. Informacje o kartach kredytowych są zawsze szyfrowane podczas przesyłania przez sieci. Użytkownik zgadza się nie powielać, duplikować, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać ani wykorzystywać żadnej części naszej Witryny bez wyraźnej pisemnej zgody z naszej strony. Nagłówki użyte w niniejszej umowie zostały zamieszczone wyłącznie dla wygody i nie ograniczają ani w żaden inny sposób nie wpływają na niniejsze Warunki. 

SEKCJA 3 - ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI I BRAK GWARANCJI.

EMSZERO nie jest dostawcą usług medycznych i nie może i nie oferuje porad medycznych, ani nie można tego sugerować z naszej strony internetowej lub naszych produktów. Porad medycznych powinien udzielać wyłącznie lekarz lub inny pracownik służby zdrowia. Wszelkie informacje zdrowotne znalezione lub przekazane przez nas na naszej stronie internetowej są dostarczane i przeznaczone wyłącznie do ogólnych celów informacyjnych. Nasza Witryna nie ma na celu zastąpienia profesjonalnej porady medycznej, leczenia lub diagnozy. Jeśli uważasz, że cierpisz na jakąś chorobę, zalecamy wizytę u licencjonowanego lekarza. Chociaż mamy tysiące zadowolonych klientów, którzy mogą opowiedzieć o korzystnych zmianach, jakie zaobserwowali podczas korzystania z naszych produktów, nie możemy udzielić żadnych gwarancji, że nasze produkty będą działać dla Ciebie lub Twojej konkretnej sytuacji. Nie możemy składać żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących przydatności naszych produktów lub naszej strony internetowej. Wszystkie Produkty powinny być używane zgodnie z ich instrukcjami i wytycznymi. Nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z naszych produktów. Osoby niepełnoletnie powinny skonsultować się z rodzicami i lekarzem przed użyciem któregokolwiek z naszych produktów.

SEKCJA 4 - WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I LICENCJA NA UŻYTKOWANIE 

Zawartość naszej strony internetowej i produkty są chronione amerykańskimi i międzynarodowymi prawami autorskimi. Zawartość naszej Witryny i produkty są własnością EMSZERO. Użytkownik nie może powielać, rozpowszechniać, wyświetlać, sprzedawać, przenosić, cedować, licencjonować ani wykorzystywać w celach komercyjnych jakichkolwiek materiałów chronionych prawem autorskim na naszej Stronie internetowej, kontach w mediach społecznościowych, produktach lub w inny sposób ("Własność intelektualna") bez uprzedniej pisemnej zgody EMSZERO. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszych Warunkach, są zastrzeżone dla EMSZERO.

Nasza nazwa i logo są znakami towarowymi lub znakami usług ("Znaki") EMSZERO. Wszelkie prawa do tych Znaków są zastrzeżone przez EMSZERO. Użytkownik nie może używać żadnych Znaków dostarczonych przez EMSZERO ani innych logo lub grafik bez naszej uprzedniej pisemnej zgody, z wyjątkiem licencji na korzystanie z naszych produktów w związku z zakupem i korzystaniem z naszych produktów.

EMSZERO niniejszym przyznaje każdemu użytkownikowi osobiste, niekomercyjne, odwołalne, niewyłączne, niezbywalne prawo dostępu i korzystania z naszej Witryny. Użytkownik nie może przekazywać, redystrybuować ani udzielać sublicencji na korzystanie z naszej Witryny osobom trzecim i nie może kopiować, odtwarzać kodu źródłowego, podejmować prób kradzieży lub wykorzystania kodu źródłowego ani tworzyć dzieł pochodnych naszej Witryny lub jakiejkolwiek jej zawartości. Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie stanowi przeniesienia prawa własności do naszej Witryny lub jakiejkolwiek jej zawartości. Niniejsza licencja nie obejmuje odsprzedaży lub komercyjnego wykorzystania naszej Witryny lub naszych produktów.

SEKCJA 5 - ZAKAZ ODSPRZEDAŻY
EMSZERO nie zezwala, nie autoryzuje ani nie zezwala na odsprzedaż jakichkolwiek naszych produktów.

SEKCJA 6 - PRODUKTY LUB USŁUGI
Nasze produkty mogą być dostępne w ograniczonych ilościach i podlegają zwrotowi lub wymianie wyłącznie zgodnie z naszą Polityką zwrotów. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby jak najdokładniej wyświetlić kolory i obrazy naszych produktów, które pojawiają się na naszej stronie internetowej. Nie możemy jednak zagwarantować, że monitor komputera odzwierciedla kolor i/lub wygląd naszych produktów. Wszystkie opisy produktów lub ceny produktów mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia, według naszego wyłącznego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania dowolnego produktu w dowolnym momencie. Wszelkie oferty dotyczące jakichkolwiek produktów złożone na tej stronie są nieważne tam, gdzie jest to zabronione. Nie gwarantujemy, że jakość jakichkolwiek produktów, informacji lub innych materiałów zakupionych lub uzyskanych przez użytkownika spełni jego oczekiwania. Jedynym środkiem zaradczym w przypadku niezadowalającego zakupu jest zwrot wszystkich produktów w stanie nieużywanym.

SEKCJA 7 - DOKŁADNOŚĆ ROZLICZEŃ I INFORMACJI O KONCIE 
Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia dowolnego zamówienia złożonego przez użytkownika. Możemy, według własnego uznania, ograniczyć lub anulować ilości zakupione na osobę, na gospodarstwo domowe lub na zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przez lub w ramach tego samego konta klienta, tej samej karty kredytowej i/lub zamówienia, które korzystają z tego samego adresu rozliczeniowego i/lub adresu wysyłki. W przypadku zmiany lub anulowania zamówienia możemy podjąć próbę powiadomienia użytkownika, kontaktując się z nim za pośrednictwem adresu e-mail i/lub adresu rozliczeniowego/numeru telefonu podanego w momencie składania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazania zamówień, które w naszej wyłącznej ocenie wydają się być składane przez dealerów, odsprzedawców lub dystrybutorów. 

Podając nam informacje dotyczące płatności, użytkownik oświadcza i gwarantuje, że podane informacje są dokładne, że jest upoważniony do korzystania z podanej metody płatności oraz że powiadomi nas o zmianach w swoich informacjach dotyczących płatności. Zastrzegamy sobie prawo do korzystania z usług aktualizacji kart płatniczych stron trzecich w celu uzyskania aktualnych dat ważności kart kredytowych i debetowych. Podając kartę kredytową, użytkownik oświadcza i gwarantuje, że upoważnia nas do obciążenia jego metody płatności wszelkimi opłatami ponoszonymi przez użytkownika za dowolne z naszych Produktów. Użytkownik zgadza się, że jest odpowiedzialny i zapłaci za wszystkie takie opłaty.

Zastrzegamy sobie prawo do zwiększenia, zmniejszenia lub wyeliminowania opłat za wysyłkę i obsługę, ale poinformujemy o tym użytkownika na piśmie podczas dokonywania zakupu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany metody lub kuriera wysyłki bez powiadomienia. Jeśli użytkownik jest uprawniony do otrzymania bezpłatnej wysyłki zamówienia, zostanie o tym powiadomiony w momencie zakupu na naszej stronie internetowej.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityka zwrotów

SEKCJA 8 - LINKI STRON TRZECICH 
Możemy zapewnić użytkownikowi dostęp do narzędzi stron trzecich, których nie monitorujemy, nie mamy nad nimi żadnej kontroli ani nie mamy na nie wpływu. EMSZERO nie ma kontroli i nie ponosi odpowiedzialności za treści, politykę prywatności lub praktyki stron internetowych lub usług stron trzecich. Ponadto użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że nie ponosimy odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z korzystaniem lub poleganiem na takich treściach, towarach lub usługach stron trzecich dostępnych na lub za pośrednictwem takich stron internetowych lub usług. Korzystając z naszej Witryny, użytkownik wyraźnie zrzeka się wobec nas, naszych pracowników, agentów, wykonawców, podmiotów stowarzyszonych, następców prawnych i zleceniodawców wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z korzystania przez użytkownika ze stron internetowych osób trzecich. Wszelkie korzystanie przez użytkownika z opcjonalnych narzędzi oferowanych za pośrednictwem witryny odbywa się wyłącznie na własne ryzyko i według własnego uznania, a użytkownik powinien upewnić się, że zapoznał się i zaakceptował warunki, na jakich narzędzia są dostarczane przez odpowiednich dostawców zewnętrznych. Zdecydowanie zachęcamy do zapoznania się z warunkami i politykami prywatności wszelkich odwiedzanych stron internetowych lub usług stron trzecich.

SEKCJA 9 - KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW, OPINIE I INNE ZGŁOSZENIA 
W przypadku przesłania nam jakichkolwiek zgłoszeń, na naszą prośbę lub bez niej, w tym między innymi kreatywnych pomysłów, sugestii, propozycji, planów lub innych materiałów, zarówno online, pocztą elektroniczną, jak i w inny sposób (łącznie "Zgłoszenia"), użytkownik zgadza się, że możemy w dowolnym momencie, bez ograniczeń, edytować, kopiować, publikować, rozpowszechniać, tłumaczyć i w inny sposób wykorzystywać w dowolnym medium wszelkie Zgłoszenia, które nam przekazuje. Nie jesteśmy i nie będziemy zobowiązani (1) do zachowania poufności jakichkolwiek Materiałów; (2) do zapłaty wynagrodzenia za jakiekolwiek Materiały lub ich wykorzystanie; lub (3) do udzielenia odpowiedzi na jakiekolwiek Materiały. Przesyłając nam Materiały, użytkownik niniejszym przenosi i ceduje wszelkie roszczenia do jakichkolwiek praw, które mógł mieć do tych Materiałów, i robi to z pełnym uznaniem tego samego. Użytkownik zgadza się, że jego Materiały nie będą naruszać żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, dóbr osobistych ani innych praw osobistych lub majątkowych. Użytkownik nie może używać fałszywego adresu e-mail, podawać się za kogoś innego niż on sam ani w inny sposób wprowadzać w błąd nas lub osoby trzecie co do pochodzenia jakichkolwiek Materiałów. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie przesłane materiały i ich dokładność. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek Materiały przesłane przez użytkownika lub osoby trzecie. 

SEKCJA 10 - BŁĘDY, NIEŚCISŁOŚCI I POMINIĘCIA 
Czasami na naszej stronie lub w Serwisie mogą znajdować się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, które mogą odnosić się do opisów produktów, cen, promocji, ofert, opłat za wysyłkę produktów, czasu dostawy i dostępności. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć oraz do zmiany lub aktualizacji informacji lub anulowania zamówień, jeśli jakiekolwiek informacje na powiązanej stronie internetowej są niedokładne w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia (w tym po złożeniu zamówienia). Nie zobowiązujemy się do aktualizowania, zmieniania lub wyjaśniania informacji na naszej stronie internetowej, w tym między innymi informacji o cenach, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo. Żadna określona data aktualizacji lub odświeżenia zastosowana w naszej Witrynie nie powinna być traktowana jako wskazująca, że wszystkie informacje w naszej Witrynie zostały zmodyfikowane lub zaktualizowane. 

SEKCJA 11 - ZASTOSOWANIA ZABRONIONE 
Oprócz innych zakazów określonych w Warunkach świadczenia usług, użytkownikowi zabrania się korzystania z naszej Witryny lub jej zawartości: (a) w jakimkolwiek niezgodnym z prawem celu; (b) nakłaniania innych do wykonywania lub uczestniczenia w jakichkolwiek niezgodnych z prawem działaniach; (c) naruszania jakichkolwiek międzynarodowych, federalnych, prowincjonalnych lub stanowych przepisów, zasad, praw lub lokalnych rozporządzeń; (d) naruszania lub łamania naszych praw własności intelektualnej lub praw własności intelektualnej innych osób; (e) nękania, znęcania się, obrażania, szkodzenia, zniesławiania, oczerniania, dyskredytowania, zastraszania lub dyskryminowania ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, pochodzenie narodowe lub niepełnosprawność; (f) przesyłania fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji; (g) przesyłania lub przekazywania wirusów lub innego rodzaju złośliwego kodu, który będzie lub może być wykorzystany w jakikolwiek sposób, który wpłynie na funkcjonalność lub działanie Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu; (h) gromadzenia lub śledzenia danych osobowych innych osób; (i) spamowania, phishingu, pharmingu, podszywania się, spideringu, crawlingu lub scrapeingu; (j) w jakimkolwiek nieprzyzwoitym lub niemoralnym celu; lub (k) ingerowania lub obchodzenia zabezpieczeń Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej za naruszenie któregokolwiek z zabronionych zastosowań. 

SEKCJA 12 - ZRZECZENIE SIĘ GWARANCJI; OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 
Nie gwarantujemy, nie oświadczamy ani nie zapewniamy, że korzystanie z naszych produktów lub naszej Witryny będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne lub wolne od błędów. 

Użytkownik wyraźnie zgadza się, że korzystanie lub niemożność korzystania z naszej Witryny i naszych produktów odbywa się na jego wyłączne ryzyko. Nasza Witryna internetowa i wszystkie dostarczane przez nas produkty (z wyjątkiem przypadków wyraźnie przez nas określonych) są dostarczane "w stanie, w jakim się znajdują" i "w miarę dostępności" do użytku użytkownika, bez jakichkolwiek oświadczeń, gwarancji lub warunków jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, w tym wszelkich dorozumianych gwarancji lub warunków przydatności handlowej, jakości handlowej, przydatności do określonego celu, trwałości, tytułu i nienaruszania praw. W żadnym wypadku EMSZERO, nasi dyrektorzy, kierownicy, pracownicy, podmioty stowarzyszone, agenci, wykonawcy, stażyści, dostawcy, usługodawcy lub licencjodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty, roszczenia lub jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne, specjalne lub wtórne szkody jakiegokolwiek rodzaju, w tym między innymi utracone zyski, utracone przychody, utracone oszczędności, utratę danych, koszty wymiany lub wszelkie podobne szkody, niezależnie od tego, czy wynikają one z umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), ścisłej odpowiedzialności lub w inny sposób, wynikających z korzystania z naszej Witryny lub jakichkolwiek produktów zakupionych od nas, lub z jakiegokolwiek innego roszczenia związanego w jakikolwiek sposób z korzystaniem z usługi lub jakiegokolwiek produktu, w tym między innymi z błędów lub pominięć w jakiejkolwiek treści, lub jakichkolwiek strat lub szkód jakiegokolwiek rodzaju poniesionych w wyniku korzystania z usługi lub jakiejkolwiek treści (lub produktu) opublikowanej, przesłanej lub w inny sposób udostępnionej za pośrednictwem naszej Witryny, nawet jeśli poinformowano o ich możliwości. Ponieważ niektóre stany lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, w takich stanach lub jurysdykcjach nasza odpowiedzialność będzie ograniczona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo. 

SEKCJA 13 - ODSZKODOWANIE 
Użytkownik zgadza się zabezpieczyć, bronić i chronić EMSZERO oraz naszych rodziców, podmioty zależne, podmioty stowarzyszone, partnerów, kierowników, dyrektorów, agentów, wykonawców, licencjodawców, usługodawców, podwykonawców, dostawców, stażystów i pracowników przed wszelkimi roszczeniami lub żądaniami, w tym uzasadnionymi honorariami prawników, wniesionymi przez jakąkolwiek stronę trzecią z powodu lub wynikającymi z naruszenia przez użytkownika niniejszych Warunków świadczenia usług lub dokumentów, do których są one włączone przez odniesienie, lub naruszenia przez użytkownika jakiegokolwiek prawa lub praw strony trzeciej. 

SEKCJA 14 - ROZDZIELNOŚĆ 
W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków świadczenia usług zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, takie postanowienie będzie jednak wykonalne w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, a niewykonalna część zostanie uznana za oddzieloną od niniejszych Warunków świadczenia usług, takie ustalenie nie wpłynie na ważność i wykonalność pozostałych postanowień. 

SEKCJA 15 - ROZWIĄZANIE UMOWY 
Obowiązki i zobowiązania stron powstałe przed datą rozwiązania umowy pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszej umowy dla wszystkich celów. Niniejsze Warunki świadczenia usług obowiązują do momentu ich wypowiedzenia przez użytkownika lub przez nas. Użytkownik może wypowiedzieć niniejsze Warunki świadczenia usług w dowolnym momencie, powiadamiając nas, że nie chce już korzystać z naszych Usług lub zaprzestając korzystania z naszej Witryny. Jeśli w naszej wyłącznej ocenie użytkownik nie zastosuje się lub podejrzewamy, że nie zastosował się do któregokolwiek z warunków lub postanowień niniejszego Regulaminu, możemy również rozwiązać niniejszą umowę w dowolnym momencie bez powiadomienia, a użytkownik pozostanie odpowiedzialny za wszystkie kwoty należne do dnia rozwiązania umowy włącznie; i/lub w związku z tym możemy odmówić użytkownikowi dostępu do naszych Usług (lub jakiejkolwiek ich części). 

SEKCJA 16 - CAŁOŚĆ UMOWY 
Niewykonanie lub niewyegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków świadczenia usług nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia. Niniejsze Warunki świadczenia usług oraz wszelkie zasady lub reguły operacyjne opublikowane przez nas na tej stronie lub w odniesieniu do Usługi stanowią całość umowy i porozumienia między użytkownikiem a nami i regulują korzystanie z Usługi przez użytkownika, zastępując wszelkie wcześniejsze lub równoczesne umowy, komunikaty i propozycje, ustne lub pisemne, między użytkownikiem a nami (w tym między innymi wszelkie wcześniejsze wersje Warunków świadczenia usług). Wszelkie niejasności w interpretacji niniejszych Warunków świadczenia usług nie będą interpretowane na niekorzyść strony redagującej. 

SEKCJA 17 - PRAWO WŁAŚCIWE I WIĄŻĄCY ARBITRAŻ.
Niniejsze Warunki świadczenia usług oraz wszystkie odrębne umowy, na mocy których sprzedajemy produkty kosmetyczne, podlegają prawu australijskiemu i zgodnie z nim będą interpretowane. Wszelkie spory wynikające z lub w związku z niniejszymi Warunkami lub naszymi produktami będą podlegać wiążącemu arbitrażowi, którego miejscem będzie Australia. Strona wygrywająca w jakimkolwiek sporze będzie uprawniona do odzyskania swoich uzasadnionych honorariów i kosztów adwokackich. Jeśli użytkownik lub EMSZERO wniesie powództwo jakiegokolwiek rodzaju, które nie jest indywidualnym arbitrażem zgodnie z niniejszą sekcją i sekcją 21 poniżej, strona wnosząca pozew nie będzie mogła odzyskać żadnych opłat i kosztów adwokackich.

SEKCJA 18 - ZMIANY WARUNKÓW ŚWIADCZENIA USŁUG 
Z najbardziej aktualną wersją Warunków świadczenia usług można zapoznać się w dowolnym momencie na tej stronie. 
Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków świadczenia usług poprzez publikowanie aktualizacji i zmian na naszej stronie internetowej. Obowiązkiem użytkownika jest okresowe sprawdzanie naszej strony internetowej pod kątem zmian. Dalsze korzystanie lub dostęp do naszej strony internetowej lub Usługi po opublikowaniu jakichkolwiek zmian w niniejszych Warunkach świadczenia usług oznacza akceptację tych zmian. 

SEKCJA 19 - POLITYKA ZWROTÓW

Wszystkie zwroty podlegają naszej Polityce zwrotów.

SEKCJA 20 - OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za prawidłowe korzystanie z naszych produktów. Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia lub niewykonanie zobowiązania z przyczyn od nas niezależnych ani za żadne inne szkody, które nie wynikają z naruszenia naszych zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków.

NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA ZA SZKODY POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE LUB WTÓRNE, W TYM UTRACONE ZYSKI, NAWET JEŚLI ZOSTALIŚMY POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD, ANI NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA OPÓŹNIENIE LUB NIEWYKONANIE USŁUGI WYNIKAJĄCE Z PRZYCZYN POZOSTAJĄCYCH POZA NASZĄ UZASADNIONĄ KONTROLĄ.

W ŻADNYM WYPADKU NASZA CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC UŻYTKOWNIKA ZA WSZELKIE SZKODY, STRATY I PRZYCZYNY DZIAŁAŃ NIE PRZEKROCZY NIŻSZEJ Z KWOT: TYSIĄCA DOLARÓW ($1,000.00) LUB CAŁKOWITEJ KWOTY ZAPŁACONEJ NAM PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZA ZAKUP NASZYCH PRODUKTÓW.

UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE ŻADNE ROSZCZENIA LUB DZIAŁANIA W RAMACH UMOWY, GWARANCJI LUB DELIKTU (W TYM ZANIEDBANIA) WYNIKAJĄCE Z LUB ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ LUB NINIEJSZYCH WARUNKÓW NIE MOGĄ BYĆ WNOSZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA PÓŹNIEJ NIŻ JEDEN (1) ROK PO POWSTANIU PRZYCZYNY DZIAŁANIA ZWIĄZANEJ Z TAKIM ROSZCZENIEM LUB DZIAŁANIEM. JEŚLI UŻYTKOWNIK JEST NIEZADOWOLONY Z WITRYNY, ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z WITRYNY JEST JEDYNYM ŚRODKIEM PRAWNYM PRZYSŁUGUJĄCYM UŻYTKOWNIKOWI. NIE MAMY ŻADNYCH INNYCH ZOBOWIĄZAŃ, ODPOWIEDZIALNOŚCI ANI OBOWIĄZKÓW WOBEC UŻYTKOWNIKA.

SEKCJA 21 - ZRZECZENIE SIĘ PRAW DO POZWU ZBIOROWEGO

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo użytkownik i EMSZERO zgadzają się, że wszelkie spory wynikające z niniejszych Warunków, działalności EMSZERO lub produktów zakupionych od EMSZERO są osobiste dla użytkownika i EMSZERO oraz że wszelkie ewentualne spory będą rozstrzygane wyłącznie w drodze indywidualnego arbitrażu zgodnie z sekcją 17 powyżej i nie będą wnoszone jako arbitraż zbiorowy, pozew zbiorowy ani żaden inny rodzaj podobnego postępowania.

SEKCJA 22 - PYTANIA

W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszych Warunków, prosimy o kontakt pod adresem e-mail [email protected]

Strona główna
Konto
Wózek
Wyszukiwanie
Eksploruj
Przeciąganie