Skip links
Maszyna do modelowania sylwetki EMSZERO Neo

Odblokuj moc: kompleksowy przewodnik po opanowaniu instrukcji obsługi EMSZero Machine

cl 005 2
cl 005 1

1. Przegląd instrumentów

1.1 Zasada działania urządzenia:

Urządzenie wykorzystuje technologię HI-EMT (High-Intensity Electromagnetic) do ciągłego rozszerzania i kurczenia mięśni poddawanych ekstremalnemu treningowi. To głębokie przekształcenie wewnętrznej struktury mięśni, w szczególności wzrost miofibryli (powiększenie mięśni) oraz produkcja nowych łańcuchów białkowych i włókien mięśniowych (hiperplazja mięśni), zwiększa gęstość i objętość mięśni. Maksymalny skurcz mięśni 100% wywołany przez technologię HI-EMT może spowodować rozkład dużej ilości tłuszczu. Kwasy tłuszczowe wypływają z trójglicerydów i gromadzą się w komórkach tłuszczowych. Gdy poziom kwasów tłuszczowych jest zbyt wysoki, komórki tłuszczowe ulegają apoptozie i są eliminowane z organizmu poprzez normalny metabolizm w ciągu kilku tygodni.

1.2 Parametry urządzenia:
Nazwa Parametry
Moc wejściowa AC110V-220V 50/60Hz
Maksymalna moc wyjściowa 2000W
Częstotliwość 5-100 Hz
Rozmiar ekranu 8,0 cali
Kolor maszyny Szary
Rozmiar maszyny 43*40*91CM (Naked Machine 43kg)
Rozmiar opakowania zewnętrznego 56*60*112 CM (pudełko zewnętrzne 64,3 kg)
1.3 Wygląd produktu:
kl 005 4
gniazdo zasilania
Przełącznik zasilania
kl 005 5
Gniazdo uchwytu
Bezpiecznik

2. Punkty do odnotowania

2.1 Środki ostrożności przed użyciem:
 • Nie używaj urządzenia z pełnym żołądkiem, odczekaj co najmniej godzinę po jedzeniu.
 • Przed użyciem urządzenia należy zdjąć metalową biżuterię.
 • Przed włączeniem urządzenia należy umieścić sondę pionowo na skórze, a następnie ustawić intensywność trybu pracy na najniższym poziomie, stopniowo zwiększając ją zgodnie z tolerancją skóry użytkownika.
 • Podczas operacji nie należy jeść ani pić, a z jedzeniem należy poczekać co najmniej godzinę po operacji.
2.2 Przeciwwskazania:
 • Nie używaj urządzenia na otwartych ranach lub unikaj używania go wokół rany.
 • Pacjenci z chorobami serca (zwłaszcza pacjenci z rozrusznikiem serca), nieregularnym biciem serca, rakiem, chorobami zakaźnymi, kobiety w ciąży lub karmiące piersią, kobiety miesiączkujące, pacjenci po poważnych operacjach, pacjenci z cukrzycą lub pacjenci z jakimkolwiek metalem w ciele.
 • Osoby z chorobami naczyń mózgowych (pacjenci po udarze).
2.3 Środki ostrożności dla klientów podczas i po zakończeniu użytkowania:
 • Po użyciu urządzenia użytkownicy powinni niezwłocznie uzupełnić wodę w organizmie.
 • Unikaj przejadania się, utrzymuj zbilansowaną dietę i odpowiednią ilość snu.
 • Po użyciu urządzenia zaleca się wzmocnienie nawilżenia i ochrony przeciwsłonecznej.
 • Unikaj spożywania pikantnych lub pobudzających potraw.
 • W ciągu trzech dni po użyciu urządzenia zaleca się unikanie kąpieli w gorących źródłach lub korzystania z sauny.

3. Procedura obsługi interfejsu urządzenia

3.1 Opis interfejsu obsługi
emszero
Tryb 1

Uwaga: 1. Interfejs dla trybu pierwszego jest następujący
(przed uruchomieniem należy wyjąć kontroler
z uchwytu i przymocować do wybranego obszaru
na ciele klienta za pomocą pasa).

Tryb 2

Uwaga: 1. Interfejs dla trybu pierwszego jest następujący
(przed uruchomieniem należy wyjąć kontroler
z uchwytu i przymocować do wybranego obszaru
na ciele klienta za pomocą pasa).

Ustawienie

Modyfikacja języka/głośności/jasności ekranu

emszero
Start/Pauza
STOP
Kontrola czasu
Uchwyt A
Obsługa za pomocą jednego uchwytu: Regulacja
intensywność do najniższej wartości.
Intensywność 1 dla uchwytu B,
Intensywność 2 dla uchwytu A. Wyrównaj
uchwyt, zabezpiecz go i naciśnij
przycisk start, aby uruchomić.
Uchwyt B
Obsługa za pomocą jednego uchwytu: Regulacja
intensywność do najniższej wartości.
Intensywność 1 dla uchwytu B,
Intensywność 2 dla uchwytu A. Wyrównaj
uchwyt, zabezpiecz go i naciśnij
przycisk start, aby uruchomić.
4. Korzystanie z naszego produktu na różnych obszarach ciała
1111

Więcej informacji można znaleźć pod adresem ten artykuł dla specyficznych sygnatur części mięśni.

5. Konserwacja i naprawa
5.1 Konserwacja
5.1.1 Codzienna inspekcja

Personel zarządzający musi przeprowadzać regularne kontrole przyrządów i komponentów. Należy upewnić się, że istnieje niezawodne połączenie między gniazdem zasilania a uziemieniem. Przed użyciem urządzenia należy sprawdzić, czy przewód zasilający nie jest uszkodzony, a w razie stwierdzenia uszkodzeń należy zaprzestać jego używania.

5.1.2 Czyszczenie

Regularne czyszczenie urządzenia jest niezbędne do zapewnienia higieny i prawidłowego działania. Zewnętrzną powierzchnię urządzenia należy czyścić wilgotną ściereczką przy wyłączonym zasilaniu, używając wody z mydłem lub neutralnego detergentu.

5.1.3 Wymiana bezpiecznika

Podczas wymiany bezpieczników należy wyłączyć zasilanie i odłączyć przewód zasilający, aby uniknąć porażenia prądem.

5.2 Naprawa

Po zakupie urządzenia należy wypełnić kartę gwarancyjną i wysłać ją do producenta lub przedstawiciela w celu potwierdzenia gwarancji. Urządzenie główne jest objęte roczną bezpłatną gwarancją od daty zakupu na wszelkie kwestie jakościowe związane z produktem firmy (Uwaga: Gwarancja jest dostarczana wraz z fakturą zakupu i kartą gwarancyjną; zakres gwarancji jest ograniczony do urządzenia głównego i nie obejmuje akcesoriów eksploatacyjnych, które wymagają regularnej wymiany). Po upływie okresu gwarancyjnego należy skontaktować się bezpośrednio z producentem w celu uzyskania płatnego serwisu posprzedażowego. W celu dokonania naprawy należy skontaktować się z działem handlowym firmy lub dealerem. Nie należy podejmować prób nieautoryzowanych napraw. Firma nie będzie świadczyć usług gwarancyjnych dla urządzeń, w których dokonano ingerencji bez zezwolenia.

6. Usterki i rozwiązania
Zjawisko błędu Przyczyna Rozwiązywanie problemów i rozwiązania
Urządzenie nie działa Niewłączona wtyczka zasilania, niewłączony przełącznik zasilania lub awaria bezpiecznika Sprawdź źródło zasilania, sprawdź przełącznik zasilania i wymień bezpiecznik
Uchwyt nie działa Luźny uchwyt lub słaby kontakt Ponownie podłącz uchwyt
7. Odpowiedzialność producenta

- Wytwarzane produkty powinny być zgodne ze standardami produktu. W przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek niezgodności, firma będzie odpowiedzialna za wymianę lub zwrot.

- Spółka ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody osobowe lub majątkowe spowodowane wadami produkcyjnymi produktu.

- Firma nie ponosi odpowiedzialności w następujących sytuacjach:

 1. Nabywcy lub operatorzy, którzy nie przestrzegają instrukcji, środków ostrożności lub ostrzeżeń zawartych w podręczniku.
 2. Uszkodzenie produktu, osoby lub mienia spowodowane naruszeniem przepisów dotyczących transportu, instalacji, użytkowania, konserwacji lub przechowywania produktu.

- Firma oferuje dożywotnią konserwację i wsparcie techniczne dla produktów. Problemy związane z jakością produkcji występujące w określonym okresie gwarancyjnym będą naprawiane bezpłatnie dla użytkowników.

- Oryginalne akcesoria muszą być zakupione od firmy, gdy potrzebne są części zamienne. Użytkownicy ponoszą wszelkie negatywne konsekwencje wynikające z używania nieoryginalnych części.

8. Zarządzanie magazynowaniem i dystrybucją

- Przechowywanie: Urządzenie należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Podnieść opakowanie i utrzymywać temperaturę otoczenia od -10°C do 40°C oraz wilgotność względną nieprzekraczającą 93%. Nie należy przechowywać urządzenia w pobliżu szkodliwych gazów, materiałów łatwopalnych lub wybuchowych ani gazów korozyjnych.

- Transport: Urządzenie w opakowaniu nadaje się do transportu drogowego, kolejowego, lotniczego i wodnego. Podczas załadunku, rozładunku i transportu należy chronić urządzenie przed silnymi wibracjami, uderzeniami i wilgocią. Podczas transportu nie należy mieszać urządzenia z materiałami łatwopalnymi lub żrącymi. Należy przestrzegać określonych wymagań zgodnie z umową.

9. Data wygaśnięcia

- Okres gwarancji na urządzenie wynosi 1 rok (Uwaga: gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przez użytkowników).

- Okres gwarancji na akcesoria wynosi 3 miesiące (Uwaga: gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przez użytkowników).

- Przyrządy, które są nadal używane po upływie okresu użytkowania, muszą zostać sprawdzone i zatwierdzone przez inżyniera. Podczas późniejszego użytkowania inżynierowie muszą okresowo przeprowadzać testy wydajności urządzenia.

- Zużyte instrumenty i akcesoria, których okres użytkowania został przekroczony, powinny być utylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami.

Leave a comment

 1. Prosimy o przesłanie instrukcji obsługi na adres e-mail
  Jak często można korzystać z tego urządzenia?

  Jak długo należy go używać przy każdym posiedzeniu?

  Czy mam go założyć i zwiększyć wibracje do maksimum, które mogę znieść?

Ta strona używa plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z niej.
Strona główna
Konto
Wózek
Wyszukiwanie
Eksploruj
Przeciąganie